Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Historie

Historie školy

Základy   ke vzniku  naší  školy byly dány  v roce  1948  založením výukového  střediska  soukromé  karosářské  firmy p.Sodomky. V roce 1950 při vytvoření n.p. Karosa bylo zřízeno Odborné učiliště. Toto zařízení prošlo postupným vývojem učňovského školství. V roce 1984 bylo v rámci  změn   ve školství  přejmenováno  na Střední  odborné  učiliště strojírenské n.p.Karosa. V této podobě zůstalo až do května 1991, kdy získalo právní subjektivitu a osamostatnilo se. S  rozšířením výuky o studijní obory se k 1.9.1994 přetransformovalo na Integrovanou střední školu technickou.

ISŠT je umístěna ve vlastních budovách tvořících jediný komplex zahrnující jak prostory pro vlastní teoretické a praktické vyučování, tak i ubytování a stravování žáků, včetně sportovního zařízení.

Škola byla a je orientována na přípravu žáků ve strojírensko-technických oborech. Cílem koncepce je skloubit výuku učebních a maturitních oborů strojírenského zaměření a dát tak žákům možnost jak volby, tak prostupnosti studia podle jejich individuálních schopností.

Historie oborů

Stěžejním oborem, který je na škole vyučován od jejího založení, je klempíř pro strojírenskou výrobu, vyučovaný dnes pod názvem karosář. Obor prošel obsahově složitým vývojem: dřevokarosář, klempíř-karosář, autoklempíř, klempíř pro strojírenskou výrobu. Naše škola patřila mezi poměrně malý počet učňovských zařízení, který tuto výuku realizoval. Její pracovníci měli výrazný podíl na formování obsahu tohoto oboru. Učiteli teoretické výuky byly zpracovány učebnice, podle nichž byl obor celostátně vyučován.
V 90.letech se souběžně s klempířem pro strojírenskou výrobu  vyučoval i klempíř pro stavební výrobu.

Obor zámečník (dříve strojní mechanik) se na škole vyučuje také od jejího založení. Kvalitu výuky prezentují opakované úspěchy našich žáků v soutěžích odborných dovedností jak v regionálních, tak i v celostátních kolech. Dokladem vysoké odbornosti pedagogů je přijetí námi navrhovaných úloh jako zadání soutěžních prací.

Rozsah výuky nástrojař byl koordinován potřebami n. p. Karosa, dnes IVECO a.s. V 90. letech byl však ze strany absolventů ZŠ o tento obor malý zájem. V současné době zažívá výuka oboru nástrojař opět renesanci, poptávka ze strany firem převyšuje nabídku absolventů.

Učební obor lakýrník se vyučuje od r. 1958. V roce 2003 byla ve škole provedena rekonstrukce lakýrnických pracovišť s cílem dosáhnout pracovního prostředí odpovídajícího veškerým požadavkům na  ochranu životního prostředí. Moderní stříkací kabina a míchací stolice barev zabezpečuje vysokou kvalitu výuky práce žáků jak s klasickými, tak s novodobými materiály.

Výuka učebního oboru čalouník byla zahájena v roce 1988 zprvu na základě potřeby čalouníků v n. p. Karosa. Současní vyučenci rovněž perfektně zvládnou i čalounění moderního i klasického nábytku, dveří a interiérů.

V roce 1997 přibyl k výše uvedeným oborům další učební obor automechanik. Zavedení jeho výuky tak splňuje snahu vedení školy o ucelenou nabídku oborů v oblasti strojírenství a automobilového průmyslu.

Pro všechny obory vyučované na škole a nejen pro ně je určeno nástavbové studium Provozní technika, jehož absolvováním získají  absolventi k výučnímu listu i maturitní vysvědčení.

V rámci odborné výuky žáků byla v roce 1982 zřízena Svářečská škola, jejíž výukou procházejí v souladu s osnovami všichni žáci strojírenských oborů. Poskytování svářečských kurzů různých typů je i předmětem vedlejší hospodářské činnosti školy.

V období přechodného poklesu zájmu o strojně technické obory jsou v letech 1998 - 2000 vyučovány technickoadministrativní obory:  Základy technické dokumentace, Technickoadministrativní pracovník, s dvouletou nástavbou Technickohospodářské a správní činnosti. Výuka těchto oborů byla vzhledem k současné situaci na trhu práce ukončena.

V roce 1994 byl vypracován projekt ISŠT, který sleduje souběžnou výuku učebních a studijních oborů. Jako studijní čtyřleté maturitní obory byly uchazečům nabízeny obory Strojírenství a Strojírenská technická administrativa.

V současné době vyučujeme dva 4leté studijní obory, založené na rámcovém vzdělávacím plánu Strojírenství, upravené díky školním vzdělávacím plánům, které reagují na potřeby zaměstnavatelů v nejbližším okolí :

Od roku 2004 je doplňuje studijní obor Mechanik strojů a zařízení se zaměřením na CNC stroje.Kalendář akcí

Říjen

P Ú S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 


Hlavní menu
Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380