Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Provozní technika

Studijní obor prohlubuje a rozšiřuje znalosti žáků získané v tříletém učebním oboru se zaměřením na celou oblast strojírenství.

Absolvent se musí orientovat ve všech hlavních technologických oblastech strojírenství. Má přehled a dovede posoudit technické i ekonomické souvislosti mezi jednotlivými technologiemi a technickými oblastmi ve strojírenství. Umí vizuálně a pomocí měřících a diagnostických přístrojů sledovat a kontrolovat stav, průběh a výsledky práce a procesů, měřit příslušnými měřidly a přístroji základní technické veličiny. Umí provádět sestavování, seřizování a funkční zkoušky strojů, zařízení a přístrojů. Je schopen posoudit možnost náhrady nebo záměny materiálů z hlediska jejich mechanických a fyzikálních vlastností. Absolvent nachází uplatnění v technicko-hospodářské činnosti provozního charakteru ve strojírenství.

Číselny kód: 23 - 43 - L/51
Druh, forma a délka studia studijní obor
denní studium
dvouleté
Ukončení studia maturitní zkouška

 Kalendář akcí

Říjen

P Ú S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 


Hlavní menu
Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380