Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Spolek pro podporu ISŠT

Spolek pro podporu Integrované střední školy technické Vysoké Mýto

Spolek vznikl na základě nového občanského zákoníku, dle kterého občanská sdružení musí být přeměněna na Spolky. Rada školy se volí na 3 roky, tudíž proběhly pravidelné volby.


Název a sídlo spolku:

 • Název spolku zní: Spolek pro podporu Integrované střední školy technické Vysoké Mýto. Zkratka názvu spolku zní SP ISŠT.
 • Sídlo spolku je v obci: Vysoké Mýto.

Účel spolku:

Účelem spolku a jeho činnosti je uspokojování potřeb a zájmů žáků a zaměstnanců Integrované střední školy technické, Vysoké Mýto, Mládežnická 380, IČO: 15028585 (dále jen jako Škola) v oblasti vzdělávací, pedagogické, výchovné, kulturní a sportovní, konkrétně zejména:

 • rozvoj duchovních hodnot a jiných humanistických cílů,
 • modernizace výchovně vzdělávacího procesu,
 • rozvoj spolupráce s ostatními školami (např. organizováním výměnných pobytů, poznávacích zájezdů, apod.),
 • podpora odborného růstu žáků a zaměstnanců Školy,
 • podpora odborné, kulturní, zájmové a sportovní činnosti žáků a zaměstnanců Školy (např. středoškolské odborné činnosti, mimoškolních zájmových činností, recitací, soutěží odborných dovedností a účasti na nich, mezinárodních projektů a účasti na nich, apod.),
 • vzdělávací činnost,
 • zabezpečování propagace Školy,
 • oceňování nejlepších žáků Školy,
 • prohlubování výchovy dětí a mládeže k humanistickým kulturním tradicím,
 • podpora vybavenosti Školy.

Vedlejší hospodářská činnost:

 • Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. O rozsahu vedlejší hospodářské činnosti rozhodne správní rada.
 • Vedlejší hospodářskou činnost bude spolek vyvíjet výhradně za účelem podpory hlavní činnosti spolku nebo hospodárného využívání spolkového majetku.
 • Případný zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

Orgány spolku:

 • valná hromada
 • správní rada
 • předseda spolku

   

Soubory ke stažení: 
 • Výroční zpráva SP ISŠT za školní rok 2016/2017 , velikost: 570 KB , datum poslední změny: 14.1.2018
 • Výroční zpráva SP ISŠT za školní rok 2015/2016 , velikost: 1.2 MB , datum poslední změny: 26.2.2017
 • Výroční zpráva SP ISŠT za školní rok 2014/2015 , velikost: 801 KB , datum poslední změny: 13.1.2016
 • Stanovy Spolku pro podporu Integrované střední školy technické Vysoké Mýto , velikost: 64 KB , datum poslední změny: 25.11.2014
 • Zápis z jednání valné hromady SP ISŠT , velikost: 54 KB , datum poslední změny: 25.11.2014
 • Zápis z jednání správní rady SP ISŠT , velikost: 27 KB , datum poslední změny: 25.11.2014


 • Kalendář akcí

  Říjen

  P Ú S Č P S N
  1
   
  2
   
  3
   
  4
   
  5
   
  6
   
  7
   
  8
   
  9
   
  10
   
  11
   
  12
   
  13
   
  14
   
  15
   
  16
   
  17
   
  18
   
  19
   
  20
   
  21
   
  22
   
  23
   
  24
   
  25
   
  26
   
  27
   
  28
   
  29
   
  30
   
  31
   
   
   
   
   


  Hlavní menu
  Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380